Menu

" 100 rokov PASTRNOKOV " - 01.04.2024 - Kultúrny dom Nová Ľubovňa

 

Vyberáme z Monografie Nová Ľubovňa (2007):

Ľudová hudba
O zábavu a veselé svadby sa v obci už v 30. rokoch 20.storočia starali dve sláčikové muziky.
Prvou bola rómska muzika, v ktorej účinkovali bratia Gustáv (Gusti) a Šimon (Simuš)
Čurejovci, Jožko, Anton a František Ondičovci a Alexander Zony.
Druhou bola muzika bratov Valigurských (od Pastrnoka). Podľa pôvodného rodinného
priezviska Pastrnok bol odvodený názov muziky „Pastrnoci“. Muzikantská tradícia sa v tejto
rodine začala od Petra Valigurského a jeho synov Stanislava (Stacha), Gašpara (Kaspera)
a Františka (Fraňa). Chlapci v mladom veku mali nielen talent a podporu svojho otca, ale
aj odbornú pomoc miestneho učiteľa Ferčáka. Spočiatku to bola iba sláčiková hudba.

Stacho bol primášom, Kasper kontrášom a Fraňo basistom. Okolo roku 1947 sa ako 12-ročný
chlapec k nim pridal Stachov syn Jozef, ktorému po niekoľkých rokoch hrania otec uvoľnil
miesto primáša. Stacho s bratom Kasperom boli kontrášmi a Kasper mladší obsadil druhé
husle. V repertoári mali valčík, polku tango a každú rundu ukončili čardášom. Hrávali
a spievali piesne goralské, šarišské a slovenské. V 50-tych rokoch súčasťou pôvodnej sláčikovej
muziky sa stala heligonka alebo gombíková harmonika.

Na tomto nástroji spočiatku hrávali Jozef Adamovič, Peter Konkoľ a učitelia Michal Kseňák a Marcel Smetana.
V 70-tych rokoch nahradili basu bubnom, na ktorom hrával učiteľ Ľudovít Slatkovský.
Koncom 70-tych rokov bratia Stanislav, Gašpar a František Valigurskí muziku opustili.
V pôvodnej rodinnej muzike zostali iba primáš Jozef a Kasper mladší. Pre rozvíjajúci sa
miestny folklórny súbor „Mladosť“ primáš Jozef Valigurský dokázal zostaviť tradičnú muziku,
ktorá ho doprevádzala na vystúpeniach vo Východnej, v Žiline, Košiciach a v Spišskom
Podhradí. V 80-tych rokoch sa v muzike, okrem huslí, hralo na harmonike, gitarách
a bubne. V tom období v muzike pôsobili aj Ján Bobuľský a bratia Vincent a Pavol Repkovci.
Po roku 1990 muzika účinkovala v zložení: Jozef Valigurský, primáš, František Foľvarčík,
kontráš, Ján Repka , basista, Miroslav Kaleta a František Zamiška, ktorí sa striedali na
akordeóne. V 2. polovici 90-tych rokov vznikajú pre muziku nové príležitosti - vyhrávanie
turistom na piknikoch v prírode v Haligovciach, Lesnici, v Červenom Kláštore, na Salaši
u Franka v Starej Ľubovni, vo Vysokých Tatrách a inde. Primáš muziky Jozef Valigurský
zachoval tradičný muzikantský fortieľ a vychoval mladých huslistov v muzikách bratov
Zamiškovcov a Kollárovcov v Kolačkove a bratov Jendrichovských v Novej Ľubovni...