Menu

"Atlas rozmanitosti Zamaguria" a "Gorali a Rusíni na Strednom Slovensku"

Nová publikácia o Goraloch a Rusínoch na Strednom Slovensku.

Ide o výskumnú správu, ktorá skúma život týchto dvoch národnostných komunít na Orave, Kysuciach, Liptove, Horehroní, Malohonte a Volovských vrchoch.

V publikácii nájdete informácie a histórii týchto komunít v danom regióne, o zachovalosti jazyka, kultúry, inštitúcií či náboženského života.

Publikácia nadväzuje na minuloročný Atlas rozmanitosti Zamaguria, podobný výskum o Goraloch a Rusínoch na Zamagurí, severnom Spiši a západnom Šariši.

Obe publikácie nájdete v prílohách, alebo aj na stránke www.institutmatejabela.sk.

Pre viac informácii kliknite na: www.institutmatejabela.sk/post/prezent%C3%A1cia-atlasu-rozmanitosti-zamaguria-v-starej-%C4%BEubovni , www.institutmatejabela.sk/grss

K stiahnutiu