Menu

"Biele srdce" pre Júliu Folvarčíkovú

Na oficiálnej FB stránke mesta Stará Ľubovňa čítame:

V Starej Ľubovni vzdali poctu sestrám a pôrodným asistentkám
Biele srdce pre Júliu Folvarčíkovú, Annu Popovičovú a Slávku Stašákovú
Cenu riaditeľa Ľubovnianskej nemocnice si prevzala Iveta Kvokačková
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Starej Ľubovni,
Ľubovnianska nemocnica v Starej Ľubovni
v spolupráci s Mestom Stará Ľubovňa
a Ľubovnianskym osvetovým strediskom
zorganizovali 13. mája 2024 v Dome kultúry v Starej Ľubovni slávnostný okresný odborný seminár pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa sestier spojený s odovzdávaním prestížnych ocenení na regionálnej úrovni
BIELE SRDCE
a CENA RIADITEĽA ĽUBOVNIANSKEJ NEMOCNICE.
Cena BIELE SRDCE je ocenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Komora cenu BIELEHO SRDCA udeľuje v troch kategóriách pre jednotlivé povolania, na dvoch úrovniach – republikovej a regionálnej.
Pozostáva z čestného ocenenia vo forme písomnosti, z finančnej odmeny vo výške určenej Radou Komory a zo šperku – symbolu Bieleho srdca.
Cena BIELE SRDCE je prestížnym ocenením, ktorým Komora vyjadruje svoje uznanie oceneným členom a členkám Komory.
Udeľuje sa pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek. Biele srdce spája a zjednocuje sestry celého sveta.
Medzinárodná rada sestier oznámila tému medzinárodného dňa sestier 2024: „Ekonomická sila starostlivosti. Investície do ošetrovateľstva prinášajú ekonomické a spoločenské výhody.“ Záštitu nad aktuálnym ročníkom prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.
Ocenenie na regionálnej úrovni bolo udelené trom sestrám v kategóriách: sestra v praxi, pôrodná asistentka v praxi a sestra manažér už po šestnástykrát.
Prevzali si ho:

Laureátka Bieleho srdca 2024 v kategórii sestra v praxi Júlia Folvarčíková.

Skúsená sestra s 27-ročnou praxou. Celý čas, od roku 1997 je verná Ľubovnianskej nemocnici, kedy nastúpila ako čerstvá absolventka na interné oddelenie, kde pôsobila do roku 2008, z toho 5 rokov pracovala na JISke. Pol roka patrila ku kolektívu detského oddelenia, ale svoje uplatnenie spečatila na neurologickom oddelení, kde pracuje od roku 2012.
Je to nielen odbornosť, ktorá z nej robí skvelú sestru – je to jej neustály úsmev, nezištnosť a ochota pomôcť každému. Je to článok tímu, ktorý je aj počas dovolenky nenahraditeľný – ako zo strany personálu, tak aj pacientov.
 
Laureátka Bieleho srdca 2024 v kategórii pôrodná asistentka v praxi
Anna Popovičová.
Pôrodná asistentka s 38-ročnou praxou. V roku 1985 nastúpila na detské oddelenie Ľubovnianskej nemocnice. V rokoch 1987 až 1992 pracovala v domove dôchodcov ako sestra. Ale srdce ju ťahalo inde. V roku 1992 ukončila štúdium v odbore ženská sestra a nastúpila na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Ľubovnianskej nemocnice. V roku 2009 zastávala post vedúcej sestry gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Pôrodná sála je však jej osudom, a tak sa v roku 2010 vrátila k lôžku.
Bohaté pracovné skúsenosti odovzdáva mladším kolegyniam. Neustále si dopĺňa nové vedomosti a zručnosti z odboru. A všetko to robí z úcty k pacientkam, ktorým sa intenzívne a odborne venuje.
 
Laureátka Bieleho srdca 2024 v kategórii sestra manažér Slávka Stašáková.
V povolaní sestra pôsobí v Ľubovnianskej nemocnici už 34 rokov. Nastúpila na interné oddelenie ako sestra pri lôžku. Po absolvovaní špecializačného štúdia v odbore Intenzívna starostlivosť v interných odboroch v roku 1998 svoje skúsenosti využila na JIS interného oddelenia ako sestra špecialistka. V roku 2004 nastúpila na externé štúdium ošetrovateľstva na Prešovskú univerzitu. Doplnila si aj špecializačné štúdium manažment a financovanie.
Od roku 2005 zastáva pozíciu vedúcej sestry Interného oddelenia a centrálnej JIS.
Ošetrovateľský tím vedie s veľkou dávkou profesionality, trpezlivosti a ľudskosti už 19 rokov. Pracovným nasadením a empatickým prístupom je vzorom pre ostatných.
Cena riaditeľa Ľubovnianskej nemocnice sa udeľuje od roku 2004.
Kritériami pre výber sú napr. empatia, ľudskosť, odbornosť, profesionalita, kvalita práce, spolupráca v oblasti zvyšovania kvality poskytovaných služieb, aktívne prijímanie zmien...
 
V roku 2024 túto cenu riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice Peter Bizovský udelil sestre Ivete Kvokačkovej.
Laureátka Ceny riaditeľa Ľubovnianskej nemocnice 2024
Iveta Kvokačková.
Svedomitosť. Zodpovednosť. Láskavosť. To sú vlastnosti pôrodnej asistentky, ktorá už 31 rokov pôsobí v praxi. Vzdelanie ukončila v roku 1992 a svoju cestu pôrodnej asistentky začala ukončením nadstavbového štúdia v odbore ženská sestra. V roku 1993 pracovala v Košiciah na oddelení gynekológie a následne v roku 1994 nastúpila na oddelenie gynekológie v Ľubovnianskej nemocnici.
Je aktívnou členkou Komory sestier a pôrodných asistentiek. Pod svoje ochranné krídla si vždy zobrala aj nové kolegyne, ktorým vštepovala zmysel pre zdravotnícke povolanie.
 
Pozvanie na slávnosť prijali a ceny odovzdali:
Ľuboš Tomko, primátor mesta Stará Ľubovňa;
Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek;
Jaroslav Marinčin, zástupca riaditeľa ĽN;
Anna Mačugová, námestníčka riaditeľa ĽN;
Vladimír Siska, člen prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek;
Ľuboslava Kundraciková, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Starej Ľubovni, členka Rady Slovenskej komory.
Kultúrny program pripravili žiaci ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni pod vedením svojich učiteľov.
Pod scenár a sprievodné slovo sa podpísali členovia Zboru pre občianske záležitosti Človek človeku pri MsZ v Starej Ľubovni.
Organizátori ďakujú všetkým partnerom a sponzorom podujatia.
Foto: Michal Petrilák