Menu

Informácia o konaní členskej schôdze RSVS

V nedeľu 16.02.2020 sa konala členská schôdza Regionálneho spolku včelárov Slovenska - Nová Ľubovňa.

K stiahnutiu