Menu

Obec Claussnitz /Nemecká republika/

 

Nemecká obec Claussnitz

http://www.claussnitz.de/

Družobné vzťahy s touto obcou začali už dávno a rozvíjali sa hlavne vďaka zástupcom poľnohospodárskych družstiev - ako v Claussnitz, tak aj v našej obci. Mnohí občania našej obce, teraz  30 - 40 roční, môžu vďaka tomu spomínať na nezabudnuteľné  prázdninové dni, ktoré organizovalo naše vtedajšie družstvo pre deti zamestnancov. Už vtedy bola prioritou družobnej obce pohostinnosť a záujem o napredovanie v družobnom vzťahu.

Po niekoľkoročnej pauze, na podnet obce, školy, družstva,  ale aj farského úradu sa družba znovu obnovila a tak niekoľko detí z obce vycestovalo v roku 1994, vtedy ešte družstevným autobusom,  opäť do "rozkvitnutej" obce Claussnitz, kde ich - ako inak - čakala pohostinnosť, dokonca aj "vrecková finančná podpora" a slnečné dni plné zábavy, kúpalísk a neopakovateľná atmosféra parkúrového podujatia.

V roku 2004 sa uskutočnili ďalšie úžasné stretnutia. A tento krát nie len naši mohli relaxovať, ale skvelá partia mladých ľudí navštívila náš kraj. A program bol skutočne bohatý. Neťahali sme ich len po hradoch, užili si kúpaliská, hory... Všade, kde sa objavili vládla dobrá nálada, spev a smiech, ktorý mladým ľuďom nemá chýbať. O bezchybný priebeh sa zaslúžili vtedy mnohí, zástupcovia obce, farského úradu, školy, družstva, no predsa len vďaka patrí hlavne vtedajšiemu kultúrnemu pracovníkovi - Jožkovi Jendrichovskému, ktorý nad stretnutím držal taktovku.

V roku 2005, dodatočným zápisom v roku 2006,  Obec Nová Ľubovňa udelila čestné občianstvo pánovi Gottfriedovi Donnerovi, predsedovi družstva, ktorý mal asi najväčšiu zásluhu na utužovaní vzťahov obcí už od samého začiatku. Nemožno však nespomenúť snahu, prácu a priateľstvo ostatných. Za všetkých spomenieme pani Helgu Otto, pána farára Christiana Schmidta, či starostu obce Güntera Hermsdorfa.

Keď sme slávili krásnu 700 ročnicu - naše pozvanie neodmietli zástupcovia družobnej obce a navštívili našu JUBILANTKU. Prihovorili sa jej krásnym prianím a darom.

A tak prišiel apríl 2010. Po vzájomnej dohode a výzve k upevňovaniu družobných vzťahov  sa v obci Claussnitz stretávajú zástupcovia obce, školy, hasiči... aby potužili pomyselné ohnivko v reťazi priateľstiev, vzájomnej pomoci i prejavov ľudskosti. No a z týchto dní Vám prinášame posolstvo:

 

K stiahnutiu

K stiahnutiu