Októbrové pobožnosti

Tí, ktorí sa modlia ručenec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve, alebo nábožnom združení, môžu získať úplné odpustky.

Na získanie odpustkov sa stanovuje:

Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov.

K modlibe je potrebné pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.

Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

K stiahnutiu

© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist