Menu

Oznam členom DHZ v Novej Ľubovni

Výbor DHZ v Novej Ľubovni vyzýva svojich členov na úhradu členského príspevku na rok 2022, vo výške 5 €. Členský poplatok si môžete uhradiť v Hasičskej zbrojnici v Novej Ľubovni a to vo štvrtok, 06.01.2022, od 14.00 - 16.00 hod. Ak sa k úhrade nemôžete dostaviť osobne, môže za vás príspevok uhradiť, v uvedenom čase, aj vami poverená osoba. Zároveň výbor vyzýva členov, ktorí už nemajú záujem o členstvo v zbore, aby túto skutočnosť bezodkladne oznámili veliteľovi DHZ v NĽ - Ivanovi Vojčákovi na tel. čísle:0904 563 432.