Menu

Poďakovanie hasičom

Obec Nová  Ľubovňa týmto vyslovuje úctu a poďakovanie členom  DHZ v Novej Ľubovni:

Ivanovi Vojčákovi

Martinovi Rusiňákovi

Jozefovi Bondrovi

Tomášovi Dragošekovi

Jakubovi Dronzekovi

Petrovi Barlíkovi

Dominikovi Majerčákovi, 

za prejavenú odvahu a obetavosť, keď sa ako dobrovoľní členovia hasičského zboru zúčastňovali služieb v uvedenom objekte od 23.4.2020 - 01.06.2020.

V spolupráci s ASSR (Asociáciou samaritánov SR - Stará Ľubovňa) zabezpečovali registráciu repatriantov, roznášanie stravy a dohliadali na všeobecný poriadok v objekte.

Poďakovanie  zároveň vyslovujeme aj ASSR Stará Ľubovňa, pod vedením Magdalény Tkáčovej, za príkladnú spoluprácu s našim DHZ.

Všetci svojou obetavou dobrovoľníckou prácou  potvrdili platnosť hesla hasičov : "Bohu na slávu - blížnemu na pomoc."