Program odpadového hospodárstva obcí okresu Stará Ľubovňa na obdobie 2016 - 2020, Obec Nová Ľubovňa

Tento dokument bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Novej Ľubovni, dňa 05.04.2019, uznesením OZ č. 27/2019.

K stiahnutiu

© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist