Menu

Rozhodnutie o ustanovení znalca

V prílohe - Rozhodnutie o ustanovení znalca, JPÚ k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli obce od 17.08.2022 - 02.09.2022.