Menu

Stráženie Božieho hrobu

Poďakovanie patrí týmto členom DHZ Nová Ľubovňa:

Stráž pri Božom hrobe 2024

Lukáš Konkoľ

Miloš Folvarčík

Pavol Kaleta

Jozef Bondra

Martin Kaleta

Michal Žid

Marek Bondra

Ján Žilecký

Martin Olšavský

Martin Rusiňák

Matej Mrúz

Marek Fabis

Vladislav Bukovský

Štefan Pečarka

Ivan Vojčák

Pavol Folvarčík

Marián Folvarčík

Štefan Barlík

František Vojčák