Menu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru - od 23.06.2022 od 09.00 hod. do odvolania

OR HaZZ v Starej Ľubovni vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 23.06.2022 od 09.00 hod. až do odvolania.

K stiahnutiu