Menu

Vyhláška RÚVZ Stará Ľubovňa - od 06.12.2021 obmedzenie prezenčnej výučby

V prílohe nájdete vyhlášku č. 281/2021 - RÚVZ Stará Ľubovňa, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenie prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa - od 06.12.2021

K stiahnutiu