Menu

Zápis deti do 1. ročníka základnej školy

Elektronickú prihlášku, ako aj ďalšie informácie k zápisu, nájdete na webovej stránke školy:

 https://zssmsnovalubovna.edupage.org/news/?gtnid=2792#news-2792