Menu

Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2024

 

Obec Nová Ľubovňa oznamuje, že uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku za TKO na kalendárny rok 2024 si môžete uplatniť najneskôr do 31.12.2023, doručením žiadostí s prílohami na Obecný úrad v Novej Ľubovni.

 

Oslobodenie od poplatku za TKO sa vzťahuje na osoby, ktoré sú hlásené k trvalému pobytu v našej obci, avšak celoročne žijú v zahraničí (viac ako 12 mesiacov).

Úľava od poplatku za TKO sa vzťahuje napr. na študentov, resp. osoby, ktoré sú viac ako 90 dní v roku,  z titulu štúdia alebo práce,  mimo svojho bydliska.

O úľavu od poplatku môžu požiadať aj osoby, ktoré majú platný ZŤP preukaz a v predchádzajúcich rokoch si o úľavu nepožiadali.

Potrebné informácie Vám poskytneme aj telefonicky na čísle 052 42 83 431, mobil 0905 564 284. 

 

 

Osobne žiadosť môžete doručiť na Obecný úrad v Novej Ľubovni :

 Stránkové dni a hodiny:    

 

Pondelok:

07:30 – 15:30 hod.

Utorok:

07:30 – 15:30 hod.

Streda:

07:30 – 17:00 hod.

Štvrtok:

Nestránkový deň

Piatok:

07:30 – 14:00 hod.

Prestávka na obed:

12:00 – 12:30 hod.

 

alebo e-mailom na:   andrea.konkolova@novalubovna.sk

 

 

 

K stiahnutiu