Menu

Plán obnovy a odolnosti SR - Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov ...

 Výzva Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súvislosti s Investíciou č. 7 Plánu obnovy a odolnosti SR - Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcii Senior tabletov, ktorá má za cieľ vyškoliť v digitálnych zručnostiach približne 105 440 seniorov a znevýhodnených osôb do polovice roka 2026.  

Projekt známy aj pod menom Digitálni seniori toho času spúšťa realizačnú fázu, v rámci ktorej je možné i pre obce a mestá sa zapojiť do verejného obstarávania na zabezpečenie školení pre seniorov a znevýhodnené osoby.  

Verejné obstarávanie je realizované zjednodušeným a flexibilným spôsobom a predmetom zákazky je zabezpečenie školení pre cieľovú skupinu projektu prezenčnou formouza účelom zvyšovania digitálnych zručností cieľovej skupiny, podľa pokynov verejného obstarávateľa, a to  v priestoroch úspešného uchádzača alebo v priestoroch, ktoré zabezpečí úspešný uchádzač a zabezpečenie distribúcie vybraných technických zariadení úspešným absolventom školení podľa pokynov verejného obstarávateľa.  

Školenia sú určené pre seniorov vo veku od 65 rokov a znevýhodnené osoby, na ktoré sa nevzťahuje vekové ohraničenie. 

Verejné obstarávanie je realizované prostredníctvom dynamického nákupného systému (DNS) určené pre takzvanú pred-kvalifikáciu dodávateľov, ktorí sa neskôr budú môcť zúčastňovať čiastkových zákaziek vyhlásených v rámci DNS, podľa aktuálnych potrieb Investície č. 7. Do DNS sa môžu zaregistrovať neziskové organizácie, školy a univerzity, vzdelávacie subjekty zo súkromnej sféry ako aj mestá a obce.  

Komunikácia so záujemcami o zaradenie do DNS prebieha TU.  

Žiadosti o zaradenie do DNS je potrebné podať cez elektronickú platformu EVO TU.  

Lehota na predkladanie žiadostí je do 18.9.2023 do 12:00 hod.  

V prípade ďalších otázok ma neváhajte kontaktovať.  

S pozdravom

Juraj Panov

Regionálny koordinátor pre Prešovský kraj

Sekcia plánu obnovy | Národná implementačná a koordinačná autorita
odbor komunikácie a koordinácie

Regionálne centrum MIRRI | Levočská č. 5 | 080 01 Prešov

Tel.: +421 917 691 308

juraj.panov@vlada.gov.sk | www.planobnovy.sk  | www.vlada.gov.sk