Databáza talentov, folklórne skupiny a pod.

Folklórna spevácka skupina Taľar
6.3.2013

Folklórna spevácka skupina Taľar

V našej obci sa na sklonku roka 2011 začala formovať mužská spevácka skupina, ktorá nacvičovala zborové piesne k sv. omšiam na slávnosti a sviatky ako Vianoce, Veľká noc a pod.


Bratia Jendrichovskí
19.3.2012

Bratia Jendrichovskí

Ľudová hudba Bratov Jendrichovských vznikla v decembri 1998. Zameriavajú sa na slovenskú ľudovú hudbu najmä z východoslovenského regiónu. Repertoár skupiny tvoria goralské, šarišské, rusínske, zemplínske, cigánske ľudové piesne ale aj piesne z iných regiónov Slovenska a okolitých európskych štátov.


Folklórny súbor Vrchovina
19.3.2012

Folklórny súbor Vrchovina

V roku 2011 Obec Nová Ľubovňa podpísala s folklórnym súborom Vrchovina zo Starej Ľubovne "Memorandum o spolupráci", na základe ktorého bude súbor reprezentovať a propagovať našu goralskú kultúru. Na základe tejto listiny môžeme vystúpenie súboru vidieť aj u nás na rôznych podujatiach organizovaných obcou.
Členmi súboru sú aj naši mládežníci, ktorým je blízke srdcu naše goralské dedičstvo .


Ľudová hudba Pastrnoci
19.3.2012

Ľudová hudba Pastrnoci

Najstaršia ľudová hudba v obci. Vznikla v dvadsiatych rokoch ako kapela rodiny Valigurských. Primášom je p.Jozef Valigurský, ktorý hráva v skupine od svojich 15 rokov už úctyhodných 58 rokov. Kapela je živým archívom goralských piesní a tancov.


Detský folklórny súbor Pramienok
19.3.2012

Detský folklórny súbor Pramienok

Vznikol v roku 2002 z iniciatívy riaditeľky miestnej základnej školy. Súbor združuje deti vo veku 6-15 rokov, v súčasnosti má 40 členov. Svojou prácou sa zameriava na zachovávanie zanikajúceho goralského nárečia a tradícií obce.


Folklórna skupina Pastrník
19.3.2012

Folklórna skupina Pastrník

Vznikla v šesťdesiatych rokoch, iniciátormi vzniku boli učitelia miestnej základnej školy. Súbor v tých časoch združoval deti, mládež, ženy aj mužov. V súčasnosti v súbore pracuje viac ako 20 členov. Súbor sa venuje najmä spracovaniu zvykov a tradícii z minulosti, ako napríklad: hrabanie sena, pytačky, svadba, krstiny, jarmok, vianočné a veľkonočné zvyky a obyčaje.


Okresný súbor spevu a tanca „Małe Łącko“
19.3.2012

Okresný súbor spevu a tanca „Małe Łącko“

Tento spolok bol založený v roku 1952. Nachádza sa pri základnej škole menom Stanisłava Wilkowicza v Łącku. Počas svojej dlhoročnej pôsobnosti u najmladších obyvateľov Łącka rozvíja záľubu bohatého folklóru, peknej hudby a tanca łąckeho okresu.


Dychový orchester Tadeusza Moryto
19.3.2012

Dychový orchester Tadeusza Moryto

Hudobná skupina dychového orchestra menom Tadeusza Moryto vznikla v roku 1946 v neďalekom, dva kilometre vzdialenom, Czerńcu pri požiarnej zbrojnici. Zakladateľom tohto orchestra bol Tadeusz Moryto, ktorý sa dodnes stará o kultúru a je organistom v katolíckom kostole v Łącku. V roku 1957 sídlo orchestra presťahovali do Łącka, kde dodnes pôsobí pri Okresnom stredisku kultúry.


Okresný súbor „Górale Łąccy“
19.3.2012

Okresný súbor „Górale Łąccy“

Okresný súbor „Górale Łąccy“ založila Marię Chwalibóg, učiteľka z Łącka. Súboru hrala rodinná ľudová skupina. Tento súbor prezentoval autentickú „Ląckie Wesele“, ktorá po 5 rokoch od založenia súboru priniesla prvé očakávané výsledky na „Święcie Gór“ v Nowom Sączu. Postupne začali pribúdať tance (napr. zbojnícke) a pekné spevy, ktoré v nezmenenej forme pretrvávajú dodnes