Databáza talentov, folklórne skupiny a pod.

FSk Taľar sa na krajskej súťažnej prehliadke umiestnil v striebornom pásme - 24.5.2015
28.5.2015

FSk Taľar sa na krajskej súťažnej prehliadke umiestnil v striebornom pásme - 24.5.2015

Prešovský samosprávny kraj a Vihorlatské osvetové stredisko Humenné udelili Diplom FSk Taľar z Novej Ľubovne za umiestnenie v striebornom pásme v rámci krajskej súťažnej prehliadky folklórnych skupín zvykoslovných NOSITELIA TRADÍCIÍ, dňa 24.5.2015, ktorej sa zúčastnil v Snine s pásmom "Dorabaňe chleba". Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej obce a goraľských tradícií.


Úspech naších folklóristov - FSk na súťažnej prehliadke NOSITELIA  TRADÍCIÍ
29.4.2015

Úspech naších folklóristov - FSk na súťažnej prehliadke NOSITELIA TRADÍCIÍ

FSk Taľar z Novej Ľubovne si na základe snaženia uchovávať ľudové tradície nacvičil folklórne pásmo "Dorábanie chleba".


Folklórna spevácka skupina Taľar
6.3.2013

Folklórna spevácka skupina Taľar

V našej obci sa na sklonku roka 2011 začala formovať mužská spevácka skupina, ktorá nacvičovala zborové piesne k sv. omšiam na slávnosti a sviatky ako Vianoce, Veľká noc a pod.


Bratia Jendrichovskí
19.3.2012

Bratia Jendrichovskí

Ľudová hudba Bratov Jendrichovských vznikla v decembri 1998. Zameriavajú sa na slovenskú ľudovú hudbu najmä z východoslovenského regiónu. Repertoár skupiny tvoria goralské, šarišské, rusínske, zemplínske, cigánske ľudové piesne ale aj piesne z iných regiónov Slovenska a okolitých európskych štátov.


Folklórny súbor Vrchovina
19.3.2012

Folklórny súbor Vrchovina

V roku 2011 Obec Nová Ľubovňa podpísala s folklórnym súborom Vrchovina zo Starej Ľubovne "Memorandum o spolupráci", na základe ktorého bude súbor reprezentovať a propagovať našu goralskú kultúru. Na základe tejto listiny môžeme vystúpenie súboru vidieť aj u nás na rôznych podujatiach organizovaných obcou.
Členmi súboru sú aj naši mládežníci, ktorým je blízke srdcu naše goralské dedičstvo .


Ľudová hudba Pastrnoci
19.3.2012

Ľudová hudba Pastrnoci

Najstaršia ľudová hudba v obci. Vznikla v dvadsiatych rokoch ako kapela rodiny Valigurských. Primášom je p.Jozef Valigurský, ktorý hráva v skupine od svojich 15 rokov už úctyhodných 58 rokov. Kapela je živým archívom goralských piesní a tancov.


Detský folklórny súbor Pramienok
19.3.2012

Detský folklórny súbor Pramienok

Vznikol v roku 2002 z iniciatívy riaditeľky miestnej základnej školy. Súbor združuje deti vo veku 6-15 rokov, v súčasnosti má 40 členov. Svojou prácou sa zameriava na zachovávanie zanikajúceho goralského nárečia a tradícií obce.


Folklórna skupina Pastrník
19.3.2012

Folklórna skupina Pastrník

Vznikla v šesťdesiatych rokoch, iniciátormi vzniku boli učitelia miestnej základnej školy. Súbor v tých časoch združoval deti, mládež, ženy aj mužov. V súčasnosti v súbore pracuje viac ako 20 členov. Súbor sa venuje najmä spracovaniu zvykov a tradícii z minulosti, ako napríklad: hrabanie sena, pytačky, svadba, krstiny, jarmok, vianočné a veľkonočné zvyky a obyčaje.


Okresný súbor spevu a tanca „Małe Łącko“
19.3.2012

Okresný súbor spevu a tanca „Małe Łącko“

Tento spolok bol založený v roku 1952. Nachádza sa pri základnej škole menom Stanisłava Wilkowicza v Łącku. Počas svojej dlhoročnej pôsobnosti u najmladších obyvateľov Łącka rozvíja záľubu bohatého folklóru, peknej hudby a tanca łąckeho okresu.


Dychový orchester Tadeusza Moryto
19.3.2012

Dychový orchester Tadeusza Moryto

Hudobná skupina dychového orchestra menom Tadeusza Moryto vznikla v roku 1946 v neďalekom, dva kilometre vzdialenom, Czerńcu pri požiarnej zbrojnici. Zakladateľom tohto orchestra bol Tadeusz Moryto, ktorý sa dodnes stará o kultúru a je organistom v katolíckom kostole v Łącku. V roku 1957 sídlo orchestra presťahovali do Łącka, kde dodnes pôsobí pri Okresnom stredisku kultúry.