Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Zámenná zmluva 15/2017 12.5.2017 Dodatok č. 1 k zámennej zmluve Štefan Stanek a manž. Anna Staneková    
Detail Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva 12.1.2016 Kúpna zmluva Štefan Sekeľský   1 885,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14 13.4.2011 Za výkon úloh technika PO. Štefan Gedra 33080615  83,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 55 28.4.2011 Za činnosť bezpečnostného technika. Štefan Gedra 33080615  96,00 EUR 
Detail Zmluva Mandátna zmluva Mandátna zmluva 24.2.2015 Mandátna zmluva uzatvorená v súlade s ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný... Štefan Gedra 33080615   
Detail Zmluva Mandátna zmluva 01/2018 2.1.2018 Mandátna zmluva Štefan Gedra 33080615  210,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 45/2019 16.7.2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, služby... Štefan Gedra 33080615   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva - dodatok č. III 15.12.2015 Zmluva - dodatok č. III k zmluve zo dňa 23.3.2007 o nájme nebytových priestorov Štefan Drabant - LOTUS 36157406  4 241,28 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 43/2017 29.12.2017 Dohoda o ukončení dodatku č. II nájomnej zmluvy Štefan Drabant - LOTUS 36157406   
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Zmluva 22.4.2014 Zmluva o dielo - zhotovenie projektu uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka STAVARCH, s.r.o. 44405294  9 900,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo Dodatok č. 1 27.10.2014 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. Z-062014 STAVARCH, s.r.o. 44405294  9 900,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva číslo 310/2013-HU 13.6.2013 Zmluva číslo 310/2013-HÚ o poskytnutí údajov z katastra nehnuteľnosti Správa katastra Prešov 37870173   
Detail Zmluva Zmluva 36/2018 21.8.2018 Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 64/2018/RCS SPP - distribúcia, a.s. 35910739  1,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 37/2018 21.8.2018 Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 64/2018/RCS SPP - distribúcia, a.s. 35910739  5,20 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 38/2018 22.8.2018 Zmluva a dodatky k rozšíreniu distribučnej siete číslo 1000021017 zo dňa 19.10.2017 SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 10.1.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2012 Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 10.1.2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2013 Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  4 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Zmluva ŠK 2014 3.2.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2014 Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  6 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 8.1.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2015 Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  5 300,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Dodatok č. 1 17.9.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku... Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  1 500,00 EUR 
© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist