Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 6723956772 14.4.2011 Za volania a poplatky. T-Com 35763469  94,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 5724971609 28.4.2011 Za tel. hovory a poplatky. T-Com 35763469  120,11 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Rámcová zmluva 4.8.2015 Rámcová zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného... STRABAG s.r.o. 17317282  148 714,39 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 22/2018 13.4.2018 Zmluva a dielo o vykonaní prác, uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... STRABAG s.r.o. 17317282  172 754,41 EUR 
Detail Zmluva Nájomná zmluva BD2 A3/2017 28.9.2017 Nájomná zmluva Štefan Strachan    
Detail Zmluva Zámenná zmluva 10/2017 28.3.2017 Zámenná zmluva Štefan Stanek a manž. Anna Staneková    
Detail Zmluva Zámenná zmluva 15/2017 12.5.2017 Dodatok č. 1 k zámennej zmluve Štefan Stanek a manž. Anna Staneková    
Detail Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva 12.1.2016 Kúpna zmluva Štefan Sekeľský   1 885,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14 13.4.2011 Za výkon úloh technika PO. Štefan Gedra 33080615  83,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 55 28.4.2011 Za činnosť bezpečnostného technika. Štefan Gedra 33080615  96,00 EUR 
Detail Zmluva Mandátna zmluva Mandátna zmluva 24.2.2015 Mandátna zmluva uzatvorená v súlade s ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný... Štefan Gedra 33080615   
Detail Zmluva Mandátna zmluva 01/2018 2.1.2018 Mandátna zmluva Štefan Gedra 33080615  210,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 45/2019 16.7.2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, služby... Štefan Gedra 33080615   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva - dodatok č. III 15.12.2015 Zmluva - dodatok č. III k zmluve zo dňa 23.3.2007 o nájme nebytových priestorov Štefan Drabant - LOTUS 36157406  4 241,28 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 43/2017 29.12.2017 Dohoda o ukončení dodatku č. II nájomnej zmluvy Štefan Drabant - LOTUS 36157406   
Detail Zmluva Nájomná zmluva BD3 B8/2018 4.6.2018 Nájomná zmluva Štefan Dolák    
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Zmluva 22.4.2014 Zmluva o dielo - zhotovenie projektu uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka STAVARCH, s.r.o. 44405294  9 900,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo Dodatok č. 1 27.10.2014 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. Z-062014 STAVARCH, s.r.o. 44405294  9 900,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva číslo 310/2013-HU 13.6.2013 Zmluva číslo 310/2013-HÚ o poskytnutí údajov z katastra nehnuteľnosti Správa katastra Prešov 37870173   
Detail Zmluva Zmluva 36/2018 21.8.2018 Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 64/2018/RCS SPP - distribúcia, a.s. 35910739  1,00 EUR 
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist