Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dohoda 17/2017 22.5.2017 DOHODA č.40/2017/§54-PZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa (ul. Farbiarska) 30794536  20 738,12 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 25/2018 29.5.2018 DOHODA č. 18/38/50J/25 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa (ul. Farbiarska) 30794536  10 804,32 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 38/2019 28.6.2019 DOHODA č. 19/38/50J/44 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa (ul. Farbiarska) 30794536  4 016,10 EUR 
Detail Zmluva Dohoda Dohoda č. 28/§52/2014/ŠR 4.4.2014 Dohoda č. 28/§52/2014/ŠR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740  684,90 EUR 
Detail Zmluva Dohoda Dodatok č. 2 30.6.2014 Dodatok k dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dohoda DOHODA 13.1.2016 DOHODA č. 16/38/052/5 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740  2 787,12 EUR 
Detail Zmluva Dohoda Dohoda 16/38/50J/17 26.5.2016 Dohoda 16/38/50J/17 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740  7 967,34 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 32/2017 22.11.2017 DOHODA č. 17/38/010/20 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dohoda 43/2018 26.10.2018 DOHODA č. 18/38/010/6 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dohoda 64/2019 12.11.2019 DOHODA č. 19/38/010/46 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z.... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dohoda 65/2019 28.11.2019 DOHODA číslo 19 38 052 115 UPSVaR SR 26112019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740  319,26 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 20/§50j/2011 31.3.2011 Úprava práv a povinností účastníkov pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740  2 635,00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 5/§52/2011/NP V-2 31.3.2011 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740  2 179,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 1/2011 18.4.2011 Zmena článku IV - rozvrh vykonávania aktivačnej činnosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 36/§52a/2011/NP V-2 29.4.2011 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740  252,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 73/§51/2011 2.6.2011 Dohoda o úprave práv a povinností - vykonávanie absolventskej praxe. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 39/§50j/2011/NP 3.6.2011 Úprava práv a povinností - ochrana pred povodňami. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740  2 635,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva č.1 3.6.2011 Práva a povinností účastníkov dohody - realizácia opatrení na ochranu pred povodňami. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 17/§49a/2011 30.9.2011 Dohoda č. 17/§49a/2011 o zapracovaní znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pred prijatím... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Dohoda o poskytnutí príspevku 7.10.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist