VZN obce

Názov Dátum
VZN č. 1/2011 o spôsobe vykonania miestneho referenda Obce Nová Ľubovňa 05.03.2012
VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s dodatkami 03.01.2013
VZN č. 1/2017 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Nová Ľubovňa (Trhový poriadok) 13.07.2017
VZN č. 2/2013 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v obci Nová Ľubovňa 03.01.2013
VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Ľubovňa s dodatkami 15.07.2016
VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nová Ľubovňa 04.09.2019 VZN č. 22019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zria´dovateľom je obec Nová Ľubovňa - 1.8 MB
VZN č. 3/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za tieto služby 28.11.2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 32017 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za tieto služby - 2.22 MB
VZN č. 3/2019, ktorým sa zrušuje VZN obce NĽ č. 1/2012 o zákaze prevádzkovať hazardné hry na území obce NĽ 02.01.2020 VZN obce NĽ č. 32019, ktorým sa zružuje VZN obce NĽ č. 12012 o zákaze prevádzkovať hazardné hry na území obce NĽ - 225.03 kB
VZN č. 4/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Nová Ľubovňa 05.03.2012
VZN č. 4/2010 o poskytnutí jednorazového príspevku pre pozostalé, nezaopatrené dieťa 05.03.2012
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist