VZN obceVZN obce
Názov Dátum
VZN č. 1/2011 o spôsobe vykonania miestneho referenda Obce Nová Ľubovňa 05.03.2012
VZN č. 1/2017 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Nová Ľubovňa (Trhový poriadok) 13.07.2017
VZN č. 1/2020 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Nová Ľubovňa v určených dňoch v kalendárnom roku 2021 27.03.2020 vzn-1-2020-o-zakaze-hazardnych-hier-v-d-och-k-r - 107.79 kB
VZN č. 1/2023, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Nová Ľubovňa 10.05.2023 VZN č. 1 2023, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Nová Ľubovňa - 164.81 kB
VZN č. 2/2021 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Nová Ľubovňa v určených dňoch v kalendárnom roku 2022 23.03.2021 VZN č. 22021 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce NĽ v určených dňoch v kalendárnom roku 2022 - 99.68 kB
VZN č. 3/2019, ktorým sa zrušuje VZN obce NĽ č. 1/2012 o zákaze prevádzkovať hazardné hry na území obce NĽ 02.01.2020 VZN obce NĽ č. 32019, ktorým sa zružuje VZN obce NĽ č. 12012 o zákaze prevádzkovať hazardné hry na území obce NĽ - 225.03 kB
VZN č. 3/2021 obce Nová Ľubovňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Ľubovňa 09.06.2021 VZN č. 3 2021 obce Nová Ľubovňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Nová Ľubovňa - 1.47 MB
VZN č. 4/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Nová Ľubovňa 05.03.2012
VZN č. 4/2010 o poskytnutí jednorazového príspevku pre pozostalé, nezaopatrené dieťa 05.03.2012
VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Nová Ľubovňa 03.01.2018 VZN č. 42017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Nová Ľubovňa - 1.98 MB