Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 3.2.2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2014 Dobrovoľný hasičský zbor Nová Ľubovňa 17747461  500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Zmluva 2.1.2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2014 Slovenský červený kríž, miestný spolok Nová Ľubovňa 00416177  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda DOHODA č.11/§52a/2014/NP VAOTP 20.2.2014 DOHODA č.11/§52a/2014/NP VAOTP SR-3 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Kúpna zmluva 27.2.2014 Kúpna zmluva Prvá kúpeľná a.s., Kúpele 2030 36454389  2 920,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Zmluva o nájme nebytových pr. 27.2.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavetá podľa zákona č. 116/1990 zb. o nájme a... DAPTI, s.r.o. 36514012  2 240,92 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o poskytnutí fin.dotáci 28.2.2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2014 Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Jána apoštola 31999581  4 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 4.3.2014 Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. A10i/SNL/0002/13 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 4.3.2014 Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. A10i/SNL/0007/13 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o spolupráci 11.3.2014 Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v... Severný Spiš - Pieniny 42234182   
Detail Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva 17.3.2014 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších... Vladimír Ochotnický   700,00 EUR 
Detail Zmluva Mandátna zmluva Mandatná zmluva 20.3.2014 Mandatná zmluva o obstaraní záležitosti invetora podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka... INPRO Poprad s.r.o. 36501476  1 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda Dohoda 16.1.2014 Dododa o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo RO alebo PO, ktorej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Zmluva Dohoda Dodatok k dohode 20.3.2014 Dodatok k dohode o podmniekach vykonávania menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Zmluva Dohoda Dohoda č. 7ú§50j/NS 2014/ŠR 27.3.2014 Dohoda č. 7ú§50j/NS 2014/ŠR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740  30 720,00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda Dohoda č. 31/§52a/2014/ŠR 27.3.2014 Dohoda č. 31/§52a/2014/ŠR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740  380,80 EUR 
Detail Zmluva Dohoda Dohoda č. 28/§52/2014/ŠR 4.4.2014 Dohoda č. 28/§52/2014/ŠR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740  684,90 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 4.4.2014 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 144100178 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 44742479   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 20.3.2014 Zmluva o úvere CarCredit UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 35730978  10 362,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 20.3.2014 Zmluva o zabezpečenom prevode vlastníckeho práva č. 5601898 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 35730978  7 253,40 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 20.3.2014 Postná zmluva UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 35730978  385,82 EUR 
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist