Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Kúpna zmluva 0 2.5.2013 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - Vilček Jozef Vilček a Mária Vilčeková    
Detail Zmluva Zmluva Darovacia zmluva 16.5.2013 Darovacia zmluva Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Jána apoštola 31999581   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 10.1.2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2013 Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  4 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Źmluva 4.1.2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2013 Slovenský červený kríž, miestný spolok Nová Ľubovňa 00416177  600,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 17.5.2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2013 Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  1 327,76 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Licenčná zmluva 23.5.2013 Licenčná zmluva na vydanie diela Darina Jeleňová   2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Mandátna zmluva Mandátna zmluva 23.5.2013 Mandátna zmluva o obstaraní Zmeny a doplnku Územného plánu obce Nová Ľubovňa uzatvorená... Ing. Ján Kunák 10772677  890,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Mandátna zmluva 23/2013 27.5.2013 Mandátna zmluva o obstaraní záležitosti investora podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991... INPRO Poprad s.r.o. 36501476  10 920,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 29.5.2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa č.4/2013 Dobrovoľný hasičský zbor Nová Ľubovňa 17747461  500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Licenčná zmluva 3.6.2013 Licenčná zmluva č. U1567/2013 MADE spol. s r.o. 36041688  436,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Zmluva 3.6.2013 Zmuva o elektronickom zasielaní faktúr MADE spol. s r.o. 36041688   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva číslo 310/2013-HU 13.6.2013 Zmluva číslo 310/2013-HÚ o poskytnutí údajov z katastra nehnuteľnosti Správa katastra Prešov 37870173   
Detail Zmluva Dohoda Dohoda 7.6.2013 Dohoda číslo 6/§52/2013/NP VAOTPSR-2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Zmluva Dohoda DOHODA č. 5/§50j/NS2013/NP 28.6.2013 DOHODA č. 5/§50j/NS2013/NP VAOTP SR-2 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740  22 836,24 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Darovacia zmluva 8.7.2013 Darovacia zmluva Ing. Štefan Olšavský a spol. Ing. Olšavský Štefan a spol.    
Detail Zmluva Zmluva DODATOK č. 1 k zmluve PVPS PP 16.7.2013 DODATOK č. 1 k zmluve o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku
č. 553/05/AZ/DV,DK
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Zmluva o poskytovaní ver.služi 17.7.2013 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Zmluva Kúpna zmluva Bez čísla 2.8.2013 Kúpna zmluva Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa 42035881  251,40 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo 2.9.2013 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... JUNO DS s.r.o. 36501522  13 230,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Kúpna zmluva 9.10.2013 Kúpna zmluva uzatvrená podľa § 588 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších... Ľubomír Kaleta   200,00 EUR 
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist