Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Zmluva č. PPZ-KA-EO-23-29/2012 12.4.2012 Zmluva č. č. PPZ-KA-EO-23-29/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  7 530,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva KRHZ-PO-OEL-566-3/2012 18.4.2012 Zmluva o výpožičke č.KRHZ-PO-OEL-566-3/2012 uzavretá podľa § 659 až 662 Obč.zákonníka v... Slovenská republika - Krajské riaditeľstvo HaZZ v 37872061  78 759,58 EUR 
Detail Zmluva Zmluva č.p.: PHZ-OEL1-2012/001256-058 18.4.2012 ZMLUVA č.p.: PHZ-OEL1-2012/001256-058 o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 2.5.2012 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného... Dávid Olejnik 46422749   
Detail Zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo 4.5.2012 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  23 584,69 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo 11.5.2012 Zmluva o dielo na informačnú tabulu pre cintorín Gustáv Antoška - DATAZ 43258298  750,00 EUR 
Detail Zmluva Mandátna zmluva Mandátna zmluva 7.5.2012 Mandátna zmluva o obstaraní záležitosti investora podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991... INPRO Poprad s.r.o. 36501476   
Detail Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva 18.5.2012 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka Prometeus - SL, s.r.o. 36463906   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o kúpe cenných papierov 25.5.2012 Zmluva o kúpe cenných papierov LIMO ŠPES, spoločnosť s ručením obmedzeným 17085951  150 000,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva 30.5.2012 Kúpna zmluva č. 5/2012 Hakom, s.r.o. 36000124  7 788,56 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 01/2012 18.6.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa č. 01/2012 Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  1 327,76 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 2012 12.6.2012 Memorandum o spolupráci pri zachovávaní zvykov predkov Vrchovina - priatelia folklóru Ľubovnianskeho okre 42226104   
Detail Zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo 18.6.2012 Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení... Ing. Janka Dunajská DISTA PROJEKT 35412194  11 664,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva 13.7.2012 Kúpna zmluva uzavtvorená podľa § 409 Obchod.zákonníka Obec Sulín 00330191  1 421,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 10/2012 11.7.2012 Zmluva o vykonaní overenia riadnej účtovnej závierky k 31.12.2012 a 31.12.2013 Ing. Mária Schreterová, audítor SKAU, č. licencie 35524120   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 11/2012 16.7.2012 Zmluva o vykonaní overenia - auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2012 a k 31.12.2013 Ing. Mária Schreterová, audítor SKAU, č. licencie 35524120   
Detail Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva 18.7.2012 Kúpna zmluva - predaj pozemkov Ing. Vladislav Vojčák NL317a Pavel Folvarčík NL313   69 465,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Rámcová zmluva 12.7.2012 Rámcová zmluva uzatvorená podľa ustanovení § 269 a násl. Obchodného zákonníka č.... JUNO DS s.r.o. 36501522  22 680,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o dodávke tovaru 25.7.2012 Zmluva o dodávke tovaru so súvisiacimi činnosťami 3NET Slovakia s.r.o. 36604372  9 257,39 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva č.0940/5300/2012 17.7.2012 Kúpna zmluva uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl.zákona č. 40/1964 Zb. č.0940/5300/2012 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  100,00 EUR 
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist