Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Zmluva 30.9.2011 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby Anna Štelmachová    
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Dohoda o poskytnutí príspevku 7.10.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 1/2011 20.10.2011 Dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 258/2011 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513   
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva KZFA/20110901-FAN-EK 26.10.2011 Komisionálna zmluva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674   
Detail Zmluva Dohoda č. 177/§51/2011 1.12.2011 DOHODA číslo: 177/§51/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Zmluva Kúpna zmluva 0 12.12.2011 Kúpna zmluva Peter Kmeč   1 313,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 0 22.12.2011 Kúpna zmluva Magdaléna Konkoľová, rod. Barlíková   1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 20122011 22.12.2011 Kúpna zmluva - NOVĽUB s.r.o. Nová Ľubovňa NOVĽUB Nová Ľubovňa 36802697  31 560,00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda Dohoda o vykoná. men.obec.služ 18.1.2012 Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb Barlík Ján    
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Dohoda o vykoná. men.obec.služ 18.1.2012 Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb Sás Michal    
Detail Zmluva Dohoda č.3/§50a-NS/2012 31.1.2012 Dohoda č.3/§50a-NS/2012 o poskytnutí príspevku na podporu udržiavnia v zamestnaní... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Zmluva Kúpna zmluva 0 6.2.2012 Kúpna zmluva Peter Janči a manželka Anna Jančiová   1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Zmluva 10.12.2011 Zmluva o zákazníckej podpore webovej prezentácie WWW.novalubovna.sk Netix Solutions, s.r.o. 43783627   
Detail Zmluva Zmluva č.54/022/10 dodatok č. 2 6.2.2012 Zmluva o úvere č. 54/022/10 Dodatok č. 2 DEXIA banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva Zmluva 54/003/11 dodatok č. 1 6.2.2012 Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere č. 54/003/11 Dodatok č. 1 DEXIA banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 117 2012 Zmluva 23.2.2012 Zmluva o prenájme č. 117 2012 IKARO s.r.o. 31656544   
Detail Zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo č.1201-RAK 27.2.2012 Zmluva o dielo č.1201-RAK - zateplenie stropu ObÚ NĽ ThermiSS, s.r.o. 45672822  1 352,70 EUR 
Detail Zmluva Zmluva CEZ: UVSR-124/2012 6.3.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády Slovenskej republiky... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda Dohoda 10/§50j/2012/NP 27.3.2012 Dohoda č. 10/§50j/2012/NP o poskytnutí príspevku na podporu zamestznanosti na realizáciu... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Zmluva Dohoda č. 12/§52/2012/NP V-2 27.3.2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist