Územný plán Obce Nová Ľubovňa

 1/    Záväzná časť Územného plánu obce Nová Ľubovňa bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením  obce Nová Ľubovňa č. 4/2008, zo dňa 6.10.2008.

 2/    Záväzná časť Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Nová Ľubovňa, ktorá dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Ľubovňa č. 4/2008 zo dňa 6.10.2008, bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením obce Nová Ľubovňa č. 1/2015 zo dňa 26.6.2015, schváleným  uznesením č. 3/2015,  D 1 a 2.

    (priložené prílohy označené rokom 2015)

K stiahnutiu

© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist